Inloggen

RK Basisschool De Schakel

Welkom op het ouderportaal van RK Basisschool De Schakel


 Brede school

Dit is het communicatieplatform van onze school voor de communicatie met onze ouders. Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten sturen, die op de persoonlijke agenda vermeld worden. Ook kan een school makkelijk polls en enquêtes onder de ouders houden en de jaarkalender bijhouden. De foto- en documenten bibliotheek en het forum maken de communicatiemogelijkheden compleet.

Kijk voor meer informatie over deze portal op www.schoudercom.nl

preview

KDV PippiOm te zorgen dat ouders in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen, wordt noodopvang in samenwerking met school en kinderopvangorganisaties georganiseerd.

 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

 

In de eerste dagen van deze week heeft basisschool De Schakel bij deze noodopvang ondersteund. De aanwezige kinderen zijn verdeeld over school en kinderdagverblijf Pippi.

 

Vanaf woensdag 17 maart zullen kinderdagverblijforganisaties deze rol overnemen.
Op ónze locatie zal kinderdagverblijf Pippi naast de reguliere dagopvang ook 24-uurs noodopvang gaan organiseren. Hiermee willen zij ondersteuning bieden in de opvang aan ouders die op minder gangbare tijden een cruciale functie (zullen gaan) vervullen.
Om kinderen voor deze noodopvang aan te melden, moeten gegevens achter gelaten worden via de volgende link: https://kdvpippi.nl/24-uurs-opvang/

Wij hopen door de organisatie van deze noodopvang, ouders binnen de cruciale beroepsgroep de mogelijkheid te geven hun functie te kunnen blijven uitoefenen.

 

Hieronder is de volledige brief met informatie vanuit kinderdagverblijf Pippi omtrent de 24-uurs noodopvang te vinden.

 

Meer informatie omtrent het coronavirus en noodopvang is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

preview

Afgelopen vrijdag hebben de bonden, de PO-raad, VO-raad en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ons allen verrast door het tekenen van een convenant waarin is afgesproken dat eenmalig 460 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het funderend onderwijs. Een mooi gebaar, het probleem wordt erkend, echter is het geen structurele oplossing.

 

We hebben u al laten weten dat we ons ernstig zorgen maken over het tekort aan leraren en schoolleiders wat de komende jaren nog groter zal worden. Extra structureel geld voor het onderwijs is nodig om ons vak meer aantrekkelijk te maken en daardoor de problemen goed aan te pakken en mogelijk op te lossen. Het ondertekende convenant is daardoor naar onze mening geen goed akkoord. Er komt incidenteel geld bij en een deel daarvan is reeds beloofd geld wat nu eerder beschikbaar komt. Men is al jaren bekend met het feit dat deze problemen in het onderwijs zouden ontstaan en met de ter beschikking gestelde incidentele middelen worden de problemen weer met een doekje voor het bloeden afgedaan.

 

Basisschool De Schakel ondersteunt nog steeds de staking. Op woensdag 6 november zullen we dus dicht zijn.

 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u, als de ouders van onze leerlingen, wellicht ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het gaat ons om de toekomst van het onderwijs en om uw en onze kinderen.

 

We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en begrip.

 

preview

De tussenschoolse opvang (TSO) op basisschool De Schakel wordt georganiseerd door kinderopvang De Toverfluit. Om de kwaliteit van deze opvang te kunnen blijven garanderen zijn nieuwe overblijfkrachten nodig. Door een tekort aan overblijfkrachten kunnen wellicht in de toekomst nieuwe kinderen geen gebruik maken van deze opvang.

Vandaar onze dringende oproep om onderstaand verzoek serieus te overwegen of onder de aandacht te brengen van vrienden, kennissen, familie, etc...:

 

Bent u 16 jaar en ouder, opa/oma, vader of moeder of lijkt het u gewoon leuk en uitdagend om aan te sluiten bij het ‘overblijfteam’?

Stuur dan een mail naar: melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een kijkje op de website voor verdere informatie: www.kdvtoverfluit.nl

 Vrijwilligers gezocht

preview

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Op dinsdag 27 juni houden we daarom een prikactie en zullen de scholen van Nederland later opengaan dan normaal. Op deze dag starten we het onderwijs op De Schakel pas om 9:30u.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

 

Lerarentekort
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

 

PO in actie
In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Door achterstallig onderhoud vanuit de politiek is het onderwijs in zwaar weer terechtgekomen. De verschillende politieke partijen lijken er niet van doordrongen dat er nu iets moet worden ondernomen.  Niet alleen om het primair onderwijs voor personeel werkbaar te houden, maar vooral ook omdat kinderen recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.

 

Petitie
Goed onderwijs is een maatschappelijk belang en de gevolgen van het lerarentekort zullen in de hele samenleving gevoeld worden. Iedereen die het onderwijs en onze samenleving een warm hart toedraagt moet horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Steun de actie door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. De petitie is bedoeld om brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken.

Op 27 juni zal de petitie door leerkrachten en ouders van deelnemende scholen in Den Haag overhandigd worden aan premier Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Alvast bedankt voor uw begrip en steun.

 

Vriendelijke groet,


Team basisschool De Schakel

preview

De nieuwe schoolgids is uit!

Vandaag krijgen alle oudste kinderen de papieren versie van deze schoolgids mee naar huis.
De digitale versie is te vinden op de website of binnen SchouderCom.

 

Schoolgids De Schakel 2016-2017

 

Veel leesplezier!

Bekijk alle nieuwsberichten

Facebook