Inloggen

RK Basisschool De Schakel

Welkom op het ouderportaal van RK Basisschool De Schakel


 Brede school

Dit is het communicatieplatform van onze school voor de communicatie met onze ouders. Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten sturen, die op de persoonlijke agenda vermeld worden. Ook kan een school makkelijk polls en enquêtes onder de ouders houden en de jaarkalender bijhouden. De foto- en documenten bibliotheek en het forum maken de communicatiemogelijkheden compleet.

Kijk voor meer informatie over deze portal op www.schoudercom.nl

preview

De tussenschoolse opvang (TSO) op basisschool De Schakel wordt georganiseerd door kinderopvang De Toverfluit. Om de kwaliteit van deze opvang te kunnen blijven garanderen zijn nieuwe overblijfkrachten nodig. Door een tekort aan overblijfkrachten kunnen wellicht in de toekomst nieuwe kinderen geen gebruik maken van deze opvang.

Vandaar onze dringende oproep om onderstaand verzoek serieus te overwegen of onder de aandacht te brengen van vrienden, kennissen, familie, etc...:

 

Bent u 16 jaar en ouder, opa/oma, vader of moeder of lijkt het u gewoon leuk en uitdagend om aan te sluiten bij het ‘overblijfteam’?

Stuur dan een mail naar: melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een kijkje op de website voor verdere informatie: www.kdvtoverfluit.nl

 Vrijwilligers gezocht

preview

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Op dinsdag 27 juni houden we daarom een prikactie en zullen de scholen van Nederland later opengaan dan normaal. Op deze dag starten we het onderwijs op De Schakel pas om 9:30u.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

 

Lerarentekort
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

 

PO in actie
In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Door achterstallig onderhoud vanuit de politiek is het onderwijs in zwaar weer terechtgekomen. De verschillende politieke partijen lijken er niet van doordrongen dat er nu iets moet worden ondernomen.  Niet alleen om het primair onderwijs voor personeel werkbaar te houden, maar vooral ook omdat kinderen recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.

 

Petitie
Goed onderwijs is een maatschappelijk belang en de gevolgen van het lerarentekort zullen in de hele samenleving gevoeld worden. Iedereen die het onderwijs en onze samenleving een warm hart toedraagt moet horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Steun de actie door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. De petitie is bedoeld om brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken.

Op 27 juni zal de petitie door leerkrachten en ouders van deelnemende scholen in Den Haag overhandigd worden aan premier Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Alvast bedankt voor uw begrip en steun.

 

Vriendelijke groet,


Team basisschool De Schakel

preview

De nieuwe schoolgids is uit!

Vandaag krijgen alle oudste kinderen de papieren versie van deze schoolgids mee naar huis.
De digitale versie is te vinden op de website of binnen SchouderCom.

 

Schoolgids De Schakel 2016-2017

 

Veel leesplezier!

preview

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal kinderopvang de Toverfluit de tussen schoolse opvang gaan verzorgen. De tussen schoolse opvang wordt aangeboden aan leerlingen van Brede school de Schakel, tussen de 4-13 jaar.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om uw kind onder te brengen bij de tussen schoolse opvang van Kinderopvang de Toverfluit, waar zij in een veilige, sfeervolle omgeving een boterham kunnen eten en vervolgens de mogelijkheid krijgen om bij te tanken voor het middagprogramma van de school, dit door middel van ontspanning en/of inspanning.

 

Aanmelden

Als u uw kind(eren) komend schooljaar gebruik wilt laten maken van de tussen schoolse opvang, dan kunt u hen aanmelden. Dit kan via een digitaal inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden onder het kopje TSO op de website www.kdvtoverfluit.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag door naar deze website.

preview

Zo’n drie weken geleden hebben we via het Schakeltje de groepsindeling voor schooljaar 2016-2017 met u gedeeld. Afgelopen week heeft de MR van De Schakel zijn akkoord gegeven aan het formatieplan 2016-2017, zodat wij vandaag kunnen aangeven welke juf/meneer welke groep zal gaan doen.

 

Groep 1/2a       

juf Saskia en juf Marja

Groep 1/2b

juf Frenny en juf Marja

Groep 1/2c

juf Nicole en juf Anne

Groep 3

juf Adje en juf Emmy

Groep 4a

juf Ilse en juf Ingrid

Groep 4b

juf Myrie-Anne en juf Shelby

Groep 5

meneer Ad

Groep 6

juf Chantal en juf Anne

Groep 7

juf Tamara en juf Heidi

Groep 8

meneer Wies

 

Omdat de verwachting is dat juffrouw Anne-Marie aan de start van het schooljaar nog niet volledig hersteld zal zijn, is zij uit het bovenstaande overzicht weggelaten. Juffrouw Anne vangt gedurende deze tijd haar lesgebonden taken op. Voor de algehele zorg binnen de Schakel zullen zowel juffrouw Ynske voor de onderbouw en juffrouw Shelby voor de bovenbouw op de dinsdag en donderdag beschikbaar zijn.

Een schema omtrent welke juf/meneer op welke dag aanwezig zal zijn, is te vinden in de schoolgids 2016-2017. In de laatste week van het schooljaar krijgt u deze gids/kalender via uw oudste zoon of dochter mee naar huis.

Bekijk alle nieuwsberichten

Facebook