Login

RK Basisschool De Schakel

preview

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Op dinsdag 27 juni houden we daarom een prikactie en zullen de scholen van Nederland later opengaan dan normaal. Op deze dag starten we het onderwijs op De Schakel pas om 9:30u.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

 

Lerarentekort
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nĂș al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

 

PO in actie
In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Door achterstallig onderhoud vanuit de politiek is het onderwijs in zwaar weer terechtgekomen. De verschillende politieke partijen lijken er niet van doordrongen dat er nu iets moet worden ondernomen.  Niet alleen om het primair onderwijs voor personeel werkbaar te houden, maar vooral ook omdat kinderen recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.

 

Petitie
Goed onderwijs is een maatschappelijk belang en de gevolgen van het lerarentekort zullen in de hele samenleving gevoeld worden. Iedereen die het onderwijs en onze samenleving een warm hart toedraagt moet horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Steun de actie door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. De petitie is bedoeld om brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken.

Op 27 juni zal de petitie door leerkrachten en ouders van deelnemende scholen in Den Haag overhandigd worden aan premier Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Alvast bedankt voor uw begrip en steun.

 

Vriendelijke groet,


Team basisschool De Schakel