Login

RK Basisschool De Schakel

preview

Afgelopen vrijdag hebben de bonden, de PO-raad, VO-raad en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ons allen verrast door het tekenen van een convenant waarin is afgesproken dat eenmalig 460 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het funderend onderwijs. Een mooi gebaar, het probleem wordt erkend, echter is het geen structurele oplossing.

 

We hebben u al laten weten dat we ons ernstig zorgen maken over het tekort aan leraren en schoolleiders wat de komende jaren nog groter zal worden. Extra structureel geld voor het onderwijs is nodig om ons vak meer aantrekkelijk te maken en daardoor de problemen goed aan te pakken en mogelijk op te lossen. Het ondertekende convenant is daardoor naar onze mening geen goed akkoord. Er komt incidenteel geld bij en een deel daarvan is reeds beloofd geld wat nu eerder beschikbaar komt. Men is al jaren bekend met het feit dat deze problemen in het onderwijs zouden ontstaan en met de ter beschikking gestelde incidentele middelen worden de problemen weer met een doekje voor het bloeden afgedaan.

 

Basisschool De Schakel ondersteunt nog steeds de staking. Op woensdag 6 november zullen we dus dicht zijn.

 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u, als de ouders van onze leerlingen, wellicht ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het gaat ons om de toekomst van het onderwijs en om uw en onze kinderen.

 

We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en begrip.