Login

RK Basisschool De Schakel

preview

KDV PippiOm te zorgen dat ouders in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen, wordt noodopvang in samenwerking met school en kinderopvangorganisaties georganiseerd.

 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

 

In de eerste dagen van deze week heeft basisschool De Schakel bij deze noodopvang ondersteund. De aanwezige kinderen zijn verdeeld over school en kinderdagverblijf Pippi.

 

Vanaf woensdag 17 maart zullen kinderdagverblijforganisaties deze rol overnemen.
Op ónze locatie zal kinderdagverblijf Pippi naast de reguliere dagopvang ook 24-uurs noodopvang gaan organiseren. Hiermee willen zij ondersteuning bieden in de opvang aan ouders die op minder gangbare tijden een cruciale functie (zullen gaan) vervullen.
Om kinderen voor deze noodopvang aan te melden, moeten gegevens achter gelaten worden via de volgende link: https://kdvpippi.nl/24-uurs-opvang/

Wij hopen door de organisatie van deze noodopvang, ouders binnen de cruciale beroepsgroep de mogelijkheid te geven hun functie te kunnen blijven uitoefenen.

 

Hieronder is de volledige brief met informatie vanuit kinderdagverblijf Pippi omtrent de 24-uurs noodopvang te vinden.

 

Meer informatie omtrent het coronavirus en noodopvang is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang