Login

RK Basisschool De Schakel

Latest news

preview

KDV PippiOm te zorgen dat ouders in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen, wordt noodopvang in samenwerking met school en kinderopvangorganisaties georganiseerd.

 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.

 

In de eerste dagen van deze week heeft basisschool De Schakel bij deze noodopvang ondersteund. De aanwezige kinderen zijn verdeeld over school en kinderdagverblijf Pippi.

 

Vanaf woensdag 17 maart zullen kinderdagverblijforganisaties deze rol overnemen.
Op ónze locatie zal kinderdagverblijf Pippi naast de reguliere dagopvang ook 24-uurs noodopvang gaan organiseren. Hiermee willen zij ondersteuning bieden in de opvang aan ouders die op minder gangbare tijden een cruciale functie (zullen gaan) vervullen.
Om kinderen voor deze noodopvang aan te melden, moeten gegevens achter gelaten worden via de volgende link: https://kdvpippi.nl/24-uurs-opvang/

Wij hopen door de organisatie van deze noodopvang, ouders binnen de cruciale beroepsgroep de mogelijkheid te geven hun functie te kunnen blijven uitoefenen.

 

Hieronder is de volledige brief met informatie vanuit kinderdagverblijf Pippi omtrent de 24-uurs noodopvang te vinden.

 

Meer informatie omtrent het coronavirus en noodopvang is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

preview

Afgelopen vrijdag hebben de bonden, de PO-raad, VO-raad en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ons allen verrast door het tekenen van een convenant waarin is afgesproken dat eenmalig 460 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het funderend onderwijs. Een mooi gebaar, het probleem wordt erkend, echter is het geen structurele oplossing.

 

We hebben u al laten weten dat we ons ernstig zorgen maken over het tekort aan leraren en schoolleiders wat de komende jaren nog groter zal worden. Extra structureel geld voor het onderwijs is nodig om ons vak meer aantrekkelijk te maken en daardoor de problemen goed aan te pakken en mogelijk op te lossen. Het ondertekende convenant is daardoor naar onze mening geen goed akkoord. Er komt incidenteel geld bij en een deel daarvan is reeds beloofd geld wat nu eerder beschikbaar komt. Men is al jaren bekend met het feit dat deze problemen in het onderwijs zouden ontstaan en met de ter beschikking gestelde incidentele middelen worden de problemen weer met een doekje voor het bloeden afgedaan.

 

Basisschool De Schakel ondersteunt nog steeds de staking. Op woensdag 6 november zullen we dus dicht zijn.

 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u, als de ouders van onze leerlingen, wellicht ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het gaat ons om de toekomst van het onderwijs en om uw en onze kinderen.

 

We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en begrip.

 

preview

De tussenschoolse opvang (TSO) op basisschool De Schakel wordt georganiseerd door kinderopvang De Toverfluit. Om de kwaliteit van deze opvang te kunnen blijven garanderen zijn nieuwe overblijfkrachten nodig. Door een tekort aan overblijfkrachten kunnen wellicht in de toekomst nieuwe kinderen geen gebruik maken van deze opvang.

Vandaar onze dringende oproep om onderstaand verzoek serieus te overwegen of onder de aandacht te brengen van vrienden, kennissen, familie, etc...:

 

Bent u 16 jaar en ouder, opa/oma, vader of moeder of lijkt het u gewoon leuk en uitdagend om aan te sluiten bij het ‘overblijfteam’?

Stuur dan een mail naar: melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een kijkje op de website voor verdere informatie: www.kdvtoverfluit.nl

 Vrijwilligers gezocht

preview

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Op dinsdag 27 juni houden we daarom een prikactie en zullen de scholen van Nederland later opengaan dan normaal. Op deze dag starten we het onderwijs op De Schakel pas om 9:30u.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

 

Lerarentekort
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

 

PO in actie
In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Door achterstallig onderhoud vanuit de politiek is het onderwijs in zwaar weer terechtgekomen. De verschillende politieke partijen lijken er niet van doordrongen dat er nu iets moet worden ondernomen.  Niet alleen om het primair onderwijs voor personeel werkbaar te houden, maar vooral ook omdat kinderen recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.

 

Petitie
Goed onderwijs is een maatschappelijk belang en de gevolgen van het lerarentekort zullen in de hele samenleving gevoeld worden. Iedereen die het onderwijs en onze samenleving een warm hart toedraagt moet horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Steun de actie door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. De petitie is bedoeld om brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken.

Op 27 juni zal de petitie door leerkrachten en ouders van deelnemende scholen in Den Haag overhandigd worden aan premier Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Alvast bedankt voor uw begrip en steun.

 

Vriendelijke groet,


Team basisschool De Schakel

preview

De nieuwe schoolgids is uit!

Vandaag krijgen alle oudste kinderen de papieren versie van deze schoolgids mee naar huis.
De digitale versie is te vinden op de website of binnen SchouderCom.

 

Schoolgids De Schakel 2016-2017

 

Veel leesplezier!

preview

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal kinderopvang de Toverfluit de tussen schoolse opvang gaan verzorgen. De tussen schoolse opvang wordt aangeboden aan leerlingen van Brede school de Schakel, tussen de 4-13 jaar.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om uw kind onder te brengen bij de tussen schoolse opvang van Kinderopvang de Toverfluit, waar zij in een veilige, sfeervolle omgeving een boterham kunnen eten en vervolgens de mogelijkheid krijgen om bij te tanken voor het middagprogramma van de school, dit door middel van ontspanning en/of inspanning.

 

Aanmelden

Als u uw kind(eren) komend schooljaar gebruik wilt laten maken van de tussen schoolse opvang, dan kunt u hen aanmelden. Dit kan via een digitaal inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden onder het kopje TSO op de website www.kdvtoverfluit.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag door naar deze website.

preview

Zo’n drie weken geleden hebben we via het Schakeltje de groepsindeling voor schooljaar 2016-2017 met u gedeeld. Afgelopen week heeft de MR van De Schakel zijn akkoord gegeven aan het formatieplan 2016-2017, zodat wij vandaag kunnen aangeven welke juf/meneer welke groep zal gaan doen.

 

Groep 1/2a       

juf Saskia en juf Marja

Groep 1/2b

juf Frenny en juf Marja

Groep 1/2c

juf Nicole en juf Anne

Groep 3

juf Adje en juf Emmy

Groep 4a

juf Ilse en juf Ingrid

Groep 4b

juf Myrie-Anne en juf Shelby

Groep 5

meneer Ad

Groep 6

juf Chantal en juf Anne

Groep 7

juf Tamara en juf Heidi

Groep 8

meneer Wies

 

Omdat de verwachting is dat juffrouw Anne-Marie aan de start van het schooljaar nog niet volledig hersteld zal zijn, is zij uit het bovenstaande overzicht weggelaten. Juffrouw Anne vangt gedurende deze tijd haar lesgebonden taken op. Voor de algehele zorg binnen de Schakel zullen zowel juffrouw Ynske voor de onderbouw en juffrouw Shelby voor de bovenbouw op de dinsdag en donderdag beschikbaar zijn.

Een schema omtrent welke juf/meneer op welke dag aanwezig zal zijn, is te vinden in de schoolgids 2016-2017. In de laatste week van het schooljaar krijgt u deze gids/kalender via uw oudste zoon of dochter mee naar huis.

preview

De afgelopen periode is u gevraagd de tevredenheidspeiling van "Scholen met Succes" in te vullen. Deze week is de rapportage van deze peiling beschikbaar gekomen.

Speciaal voor ouders is er een samenvatting van deze tevredenheidspeiling gemaakt. In onderstaand document kunt u de samenvatting van de ouder- én leerlingtevredenheidspeiling inzien. Aandachtspunten uit deze peiling nemen we weer mee in de verbetering van kwaliteit voor de komende schooljaren.

preview

Fiets je dit jaar ook mee op de echte wielrenwedstrijdbaan van De Zes Bochten? 

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar is er dit jaar weer de Dikke Bandenrace tijdens De Zes Bochten Wielerwedstrijd. Je kunt meedoen op je eigen fiets tegen je leeftijdsgenootjes racen. Heb je een helm, neem die dan mee en anders hebben wij er eentje voor je. Je krijgt een mooie medaille als aandenken! 

De wedstrijden starten om 12:30 uur voor 10, 11 en 12 jarigen, 13:00 uur voor 7, 8 en 9 jarigen en om 13:30 uurvoor 4, 5 en 6 jarigen. En alle ouders kunnen meedoen aan het Ammeroois Kampioenschap en de Funride. Iedereen mag zich inschrijven op www.dezesbochten.nl.

Dikke Bandenrace

preview

Op 19 mei 2016 is er een thema-avond voor (groot)-ouders van R.K. basisschool De Schakel te Ammerzoden

 

KINDER EHBO

 

Kom je ook?

 

De oudervereniging van De Schakel organiseert samen met EHBO vereniging Ammerzoden- Well op 19 mei as. een thema-avond kinder-EHBO. Wij willen je graag meer vertellen over allerlei ongelukjes die in en om het huis, op school of op vakantie kunnen gebeuren met je (klein-)kind. Wat doe je bijvoorbeeld als een kind op het hoofd is gevallen, zich verslikt of stikt, gebeten of gestoken is door een insect? Hoe doe je een goede alarm-melding? Dit en nog een aantal onderwerpen komen aan bod op deze avond.

De thema-avond vindt plaats op donderdagavond 19 mei as. om 20.00 uur in de aula van school.

Heeft dit je interesse gewekt? Meld je nu aan door een bericht te sturen via schouderCom aan de ouderraad of meld je aan bij Frank van Alphen. Graag horen wij ook met hoeveel personen we je kunnen verwachten. De koffie staat klaar!

preview

Momenteel zijn we bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar. Hierin is ondertussen duidelijk op welke dagen de vakanties vallen en op welke dagen de kinderen vrij zijn vanwege een studiedag.

Hieronder een overzicht:

 • Start schooljaar – maandag 5 september 2016
 • Studiedag – woensdag 21 september 2016
 • Herfstvakantie – 24-10-1016 t/m 28-10-2016
 • Kerstvakantie – 26-12-2016 t/m 6-1-2017
 • Studiedag – vrijdag 17 februari 2017
 • Voorjaarsvakantie – 27-2-2017 t/m 3-3-2017
 • 2de Paasdag – maandag 17 april 2017
 • Meivakantie – 24-4-2017 t/m 5-5-2017
 • Hemelvaart – 25-5-2017 en 26-5-2017
 • 2de Pinksterdag – maandag 5 juni 2017
 • Zomervakantie – 17-7-2017 t/m 25-8-2017

De totale jaarkalender, waarin ook alle activiteiten zijn opgenomen, zal aan het eind van het schooljaar in de schoolgids worden weergegeven.

preview

Aanstaande dinsdagavond staat de jaarlijkse Open Avond van Brede School De Schakel op het programma. Van 18:30 tot 20:00 is de Brede School open om zich te presenteren:

 • Vanuit de basisschool zijn er onder andere door het gebouw heen “living statues” te zien, worden er 3D-printjes gemaakt en worden er in ’t Kookpunt wortelkoekjes gebakken.
 • Peuterspeelzaal “Dikkertje Dap” laat verschillende werkjes van de kinderen zien.
 • Het consultatiebureau en kinderfysiotherapie-praktijk Van der Vliet zijn open en geven iedereen de gelegenheid om vragen te stellen of gewoon een kijkje binnen te nemen.
 • Ook kinderdagverblijf “De Toverfluit” zal zich deze avond presenteren. Vanaf 1 april 2016 zullen zij de algehele kinderopvang binnen de Brede School bieden. In de aula presenteren zij zichzelf onder andere met hun bakfiets en een serie foto’s.
 • Tot slot zal de bibliotheek deze avond open blijven. Speciaal voor deze avond heeft de bibliotheek een actie, waarbij nieuwe leden van 0-18 jaar geen inschrijfkosten hoeven te betalen.

 

De koffie staat in de aula klaar.

We hopen u dinsdag te ontmoeten!

preview

Twee jaar geleden is er een stemming geweest omtrent de eventuele invoering van een continurooster. Bij deze stemming was er een respons van 66%, waarvan 69% vóór en 31% tégen een continurooster was. Hiermee is destijds besloten het continurooster niet in te voeren.
Omdat de respons best hoog was, is afgesproken om twee jaar later het continurooster vanuit de MR opnieuw onder de aandacht te brengen.

 

Precies 2 jaar na bovenstaande stemming is tijdens de MR-vergaderingen van 5 januari 2016 en 2 februari 2016 het continurooster wederom besproken. Eén van de oorspronkelijke voorwaarden van de MR om een eventueel continurooster in stemming te brengen, was dat de meerderheid van het team van basisschool De Schakel achter deze verandering van schooltijden zou staan. In 2014 stond een nipte meerderheid van het team hier achter, terwijl momenteel een ruime meerderheid tégen een dergelijke verandering van schooltijden is.
Hierbij is het ook belangrijk op te merken dat vanuit de ARBO-wet alle personeelsleden recht hebben op 2 x 15 minuten pauze zónder kinderen. Met de huidige formatie is dit vrijwel onmogelijk te organiseren.


Omdat aan de eerste voorwaarde voor een eventuele invoering van een continurooster niet wordt voldaan, heeft zowel de ouder- als personeelsgeleding van de MR van De Schakel besloten het continurooster niet opnieuw in stemming te brengen. Wij denken dat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, wanneer we het huidige rooster van schooltijden blijven hanteren.

 

Ondanks het verdwijnen van Kanteel binnen onze Brede School, zal de tussenschoolse opvang ook na dit schooljaar gecontinueerd worden. Kinderopvangorganisatie “De Toverfluit” zal deze voorziening vanaf het nieuwe schooljaar vorm gaan geven.

We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

 

Ouder- en personeelgeleding MR De Schakel & directie De Schakel

preview

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de nieuwe schoolgids over schooljaar 2015-2016, is hier toch een foutje in geslopen. Op pagina 7 is een overzicht te zien van alle vrij- en vakantiedagen. Hier staat te lezen dat de studiedag op 22 februari is. Dit is fout. De studiedag voor personeel van basisschool De Schakel zal op woensdag 24 februari zijn. Deze dag zijn de kinderen vrij. Op de kalender van de schoolgids, website en SchouderCom wordt wel de juiste datum vermeld.

preview

Over precies 7 nachten is het Carnaval op De Schakel! We beginnen met de allergrootste kinderoptocht van Ammerzoden. Deze vindt plaats rondom onze school. U mag meelopen!
Binnen de aula van onze school verwelkomen wij de Jeugdraad, de dansmariekes en de grote Raad van 11. ALAAF!
Het programma bestaat onder andere uit hossen, optredens en carnavaleske spelletjes.
Voor fruit en drinken wordt gezorgd.
Tips:

 • Zet de naam van uw kind op losse spulletjes
 • Geen zwaarden en schietgeweren
 • Geen confetti en/of spuitserpentines

Fijne carnaval !!

Team De Schakel

preview

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, stopt Kanteel met ingang van 1 april 2016 met het aanbieden van diverse opvangmogelijkheden binnen Brede School De Schakel. Hierbij informeren wij u graag dat wij, Kindcentrum De Toverfluit, deze opvangmogelijkheden voort gaan zetten!

 

Wij streven ernaar om vanaf 1 april 2016 dagopvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. Met ingang van het nieuwe schooljaar (2016-2017) verzorgen wij tevens de tussenschoolse opvang.

 

Hieronder staat een deel van onze visie, waarmee wij u in een notendop infomeren over de manier waarop wij werken en naar kinderen kijken:

 

“Kinderen spelenderwijs een ontwikkelingsgerichte dag aanbieden waarbij het kind in het middelpunt van onze belangstelling staat. Ieder kind is uniek en moet daarom geaccepteerd worden zoals het is, met het gedrag dat hem eigen is maar ook met waardering van zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit doen we in een stimulerende omgeving waarin het kind zich thuis, veilig en geborgen voelt en waarin het de kans krijgt te ontdekken en onderzoeken”

 

Onze visie is tot stand gekomen vanuit verschillende pedagogische stromingen en wordt uitgedragen door een enthousiast team dat beschikt over jarenlange ervaring, kennis en kunde om met zorg en aandacht in te spelen op de behoeften en verwachtingen van kinderen en ouders. Wij luisteren en vragen actief naar de ervaringen van onze ouders en zetten deze informatie in om de kwaliteit van onze organisatie niet alleen te waarborgen, maar ook te blijven verbeteren.

 

Wij hebben er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan en kijken uit naar een fijne samenwerking binnen Brede School De Schakel. Voor eventuele vragen of meer informatie over onze diensten zijn wij bereikbaar via info@kdvtoverfluit.nl of 073-5994593. Neem ook gerust eens een kijkje op onze website www.kdvtoverfluit.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Kindcentrum De Toverfluit

 

Greta Luites - Hazelhoff